خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


عناصر تشکیل دهنده جوی نقش مهمی درعملکرد سیستم های هوا وتغییرکوتاه مدت آب وهوا ایفا می کنند.(تامپسون،1382،ص2) مبادلات انرژی در تروپوسفر به صورت سیستم های همرفت آزاد واجباری هنگامی که توده های هوا در محیط جوی صعود می نمایند ، با تغییرات گرمایی جداگانه انجام می گیرد. این ارتباط،مقدار حرکت عمودی درون تروپوسفر را تا زمانی که منجر به شرایط پایداری یا ناپایداری شود ، کنترل می کند. همرفت آزاد به بسته هایی از هوا اطلاق می گرددکه ابتدا از طریق تماس با تراکم گرمایی سطح زمین گرم می شوند وعمدتا با بی نظمی های تابش محلی مرتبط هستند(یعنی به علت اختلافات بازتابش).

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 18
2-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی 22
2-2-اصل چرخندگی 27
2-3-انرژی جنبشی 30
2-5-مفهوم مونسون 30
2-6-بارش مونسونی 32
2-7-ویژگی های بادهای مونسونی 33
نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر 35
چهارچوب نظری تشکیل مونسونها 36
2-10-مکانیزم تشکیل مونسون 38
2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها 40
2-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران
منابع