خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حکمروایی دراسناد فرادستی کشور با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته است ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند  

 

 

 

فهرست مطالب
مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور 158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی 158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور 
منابع