خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خشکسالی و تعاریف آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعاریف خشكسالی هواشناسی بایستی به صورت موردی برای هر منطقه خاص در نظر گرفته شود چرا كه شرایط اتمسفر یكی موجب كمبود بارش می شود، از منطقه ای به منطقه دیگر شدیداً تغییر می كند (عبداللهی و همكاران، 1387). به عنوان مثال برخی تعاریف خشكسالی هواشناسی معرف دوره هایی از خشكسالی براساس تعداد روزهایی با بارش كمتر از حد آستانه خاص می باشد. این شاخص صرفاً برای مناطقی كه مشخصاً دارای رژیم های بارندگی ادواری هستند مانند جنگل های استوایی، اقلیم معتدل نیمه حاره ای اقلیم مرطوب عرض های میانی مناسب است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- نكات مهم در تعریف خشكسالی 8
2-2- تعاریف خشكسالی 9
2-3- تعریف مفهومی خشكسالی 11
2-4- تعریف عملی خشكسالی 12
2-5- انواع خشكسالی 12
2-5-1- خشكسالی هواشناسی 13
2-5-3- خشكسالی هیدرولوژیكی 15
2-5-4- خشكسالی اجتماعی ـ اقتصادی 16
2-6- پیامد اثرات خشكسالی 16
2-7- شدت و وسعت خشكسالی 17
2-8- ملاحظات خشكسالی در رابطه با ایران 18
2-9- تفاوت خشكی و خشكسالی 19
2-10- سوابق تحقیق 19
منابع