خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سری های زمانی در تغییرات اقلیمی با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تغییر اقلیم یکی از مباحث جدید است که در محافل مختلف علمی مورد بحث می باشد بی  شک مجموعه ای از عوامل مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییراتی اساسی در روند طبیعی اقلیم می شوند با یک دید کلی می توان این عوامل را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام از آن ها در مقیاس های زمانی و مکانی متفاوتی عمل  می کنند به نظر می رسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر مورد توجه می باشند اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمی توان تا حدود زیادی با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله کرد، به ناچار باید با عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن می شود تا حد امکان مقابله کرد و در این راه، به تقسیم بندی عوامل تغییر اقلیم پرداخته اند 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 14
2-2- نقش عوامل انسانی در تغییرات اقلیمی وارزیابی اثرات آن 14
2-3- تعریف سری زمانی 15
2-4- ویژگی های  سری های زمانی 16
2-5- تقسیم بندی سری های زمانی 16
2-6- مؤلفه های اصلی سری زمانی 17
2-6-2- روند خطی 18
2-6-3- نوسانات کوتاه مدت 18
2-6- 3-1- نوسانات فصلی 18
2-6-3-2- نوسانات چرخه ای 19
2-6-4- نوسانات نامنظم 20
2-7- انواع روش های بررسی روند 20
2-7-1- محاسن روش های ناپارامتری 20
2-7-2- معایب روش های ناپارامتری 
منابع