خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم مشارکت و الگوهای آن با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کلمه ی مشارکت معادل«participation»انگلیسی است. این کلمه از ریشهpartبه معنی قسمت، جزء وبخش گرفته شده است و به سهیم شدن درچیزی ویا گرفتن قسمتی از آن است  (آریان پور، 1384،ص9).گاهی دو اصطلاحpartnershp، assocation، نیز معادل با اصطلاح مشارکت آورده می شود (, 1104 Oxford advanced learners). مشارکت از نظر ریشه ی لغوی بر وزن مفاعله به معنای شرکت ارادی و داوطلبانه ی افراد برای انجام کاری می باشد. در لغت نامه ی دهخدا مشارکت مأخوذ از عربی شراکت و حصه داری و بهره برداری بوده مشارکت دادن را معادل شرکت دادن و شریک ساختن به کار گرفته است. در فرهنگ بزرگ دکتر انوری، مشارکت معادل شریک شدن و همکاری به کار رفته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف  ومفاهیم مشارکت 24 
2- 2 . انواع مشارکت  بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی  26
2- 2 - 1 . مشارکت اجتماعی  26 
2- 2 - 2 . مشارکت اقتصادی  26
2- 2 - 3 . مشارکت سیاسی  27
2- 2 - 4 . مشارکت فرهنگی  27             
2- 3 . الگوهای مشارکت 27                                                  
 2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی 30                                    
 2 - 5 . مشارکت  مسولیت پذیری 31                                     
2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی  31                                        
2 - 7 . قدرت و مشارکت  32                                     
2 - 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی  34  
2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار 35                                        
2-10 . مشارکت اطلاعات محور 36                                            
2- 11 . فرایند مشارکت  37                                      
2- 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم  37                                     
2- 12 - 1 . وجود یک نظام مردمی  38                                     
2- 12 - 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی 38                                               
2- 12 - 3 . تمرکز زدایی 38                                  
2 - 12 - 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم 39                                    
2- 12 - 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی 39                                     
2- 12 - 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی 40                                                
2 - 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی 44                                         
2 - 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی   45                                              
2- 17 . موانع مشارکت 46            
2- 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی
منابع