خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عوامل موثر در ایجاد بارش با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از لحاظ تعریف، بارش هر گونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می برد. بنابراین، فرآیند تراکم بایدقبل از بارندگی، از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند.  وقتی قطرات آب، تکه های یخ م یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند. که بر نیروهای شناوری و بالا دهنده‎ی قطرات آب در هوا فایق آینده بارندگی انجام می شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. تقسیمات اقلیمی گیلان 14
2-1. فرآیند بارش 15
2-3.  باران 16
2-4 .تگرگ 17
2-5 .عوامل موثردر ایجاد بارش 17
2-6 .روش کار دراقلیم شناسی سینوپتیک 20
2-7 . نقشه های سینوپتیکی 21
2-8. سیستم های سینوپتیک 22
2-9. بادهای غربی 28
2-10 . بادهای سینوپتیک 28
منابع