خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر و روستا و روابط آن با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


روابط متقابل شهر و روستا در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بزرگی شده است به گونه ای که تشخیص دادن مرزهای آنها دشوار است این تغییرات بر بهبود اوضاع هر دو بخش موثر بوده است ولی با این حال شهرها هستند که بیشترین سود را دریافت ، و بوسیله قدرتشان بر روستاها حاکمیت داشته اند . توجه به نابرابریهای شهری و روستایی که بر مبنای تفاوت آشکار میان سطوح برخورداری و شاخصهای توسعه این دو منطقه شکل گرفته است زمینه را برای ارائه نظریه های در خصوص روابط میان این دو سکونتگاه برای کاهش و نابرابریها در طول زمان نه چندان طولانی فراهم کرده است .

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
روستا
شهر
منطقه پیرامونی
تجربیات جهانی در زمینه توسعه شهرهای کوچک
نقش شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا
روابط شهر و روستا
نظریه های توسعه
نظریه روستا – شهر 
نظریه شهرهای کوچک 
نظریات رابطه شهر و روستا 
نظریه مکان مرکزی 
نظریه قطب رشد 
انتقادات به نظریه قطب رشد 
نظریه لیپتون 
انتقادات به نظریه لیپتون 
نظریه سرمایه داری بهره بری
نظریه راندینلی در روابط شهر و روستاها 
رویکرد شهر کوچک در توسعه روستایی 
رویکرد توسعه روستا - شهر
راهبرد برنامه ریزی مراکز روستایی 
رویکرد توسعه از پایین در توسعه روستایی 
منابع