خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم درآمدهای پایدارو ناپایدار شهرداریها و مدیریت شهری با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از مهم ترین مسایل شهرداری ها چگونگی و نحوه ی تامین منابع مالی به منظور ارائه کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان استمنابع اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، درآمدهای ناشی از فروش خدمات، استقراض و کمک های دولت براساس قوانین و مقررات هر کشور هر کدا از منابع چهارگانه ی فوق می تواند تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام از درآمدهای مزبور و اقلام زیر مجموعه ی آن ها بر حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل می شوند نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بدست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و یا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند در تقسیم بندی جدید درآمدی شهرداری های کشور 7 قلم اساسی و بالغ بر 100 قلم زیر مجموعه درآمدی وجود دارد که برخی از آنها درآمدهای پایدار و برخی ناپایدارند

 

 

 

فهرست مطالب
 بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار30
6-2- تجارب کشورهای جهان 34
1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34
 1-1-6-2-مشارکت مردم با شهرداری35
 2-1-6-2- شهرداران 35
 2-6-2-مدیریت شهری در کشور تایلند36
3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39
4-6-2-مدیریت شهری در کشور فرانسه41
 5-2-2-مدیریت شهری در کشور اندونزی44
7-2- مدیریت شهری در ایران46
 8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران48
9-2-وظایفشهرداریها49
10-2-سازمان شهرداریها 53 
 11-2-تعریفبخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )55
1-11-2-خدمات55
2-11-2-صنعت 58
3-11-2-کشاورزی59
12-2-تعریف ضرایب همبستگی 
منابع