خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه معانی و مفاهیم اعتبارات خرد با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تعاریف اعتبارات خرد از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است و برای تعریف آن، از معیارهای تعریف شده استفاده می کنند. معیارهایی همچون مقدار وام، خانواده های کم درآمد، طریقه مصرف وام برای ایجاد درآمد، توسعه کسب و کار، و همچنین مصرف آن توسط جوامع کم درآمد و کوچک(Adnan Ali ,2010,8). بومن  (1997) در کتاب خود تعریفی از اعتبارات خرد ارائه نموده است که شاید در عین کوتاهی، گویاترین تعریف برای اعتبارات خرد باشد. این تعریف عبارت است از: « کوچک، کوتاه و بدون وثیقه » به عبارت دیگر اعتبارات خرد به معنای ارائه وام هایی با مبلغ کم و بدون وثیقه به افراد کم درآمد است، که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یاد شده را باز پرداخت می کنند(مافی، 1385، 161)

 

 

 

فهرست مطالب
2ـ3 ـ معانی و مفاهیم اعتبارات خرد 20
2-3 ـ 1 ـ اعتبارات خرد و توسعه روستایی 23
2ـ3ـ2 ـ  اعتبارات خرد وکاهش فقر 25
2 ـ 3 ـ 3 ـ اعتبارات خرد و مهاجرت های روستایی 28
2 ـ 4 ـ دیدگاههای موجود درباره اعتبارات خرد روستایی 30
2 ـ 4 ـ 1 ـ نظریه توسعه همه جانبه ( یکپارچه ) روستایی 30
2 ـ 4 ـ 2 ـ دیدگاه بازار گرا 31
2 ـ 4 ـ 3 ـ دیدگاه دولت گرا 31
2 ـ 4 ـ 4 ـ دید گاه جامعه گرا 32
2 ـ 4 ـ 5ـ  رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی 32
2 ـ4 ـ 6 ـ  رویکرد جدید تأمین مالی روستایی 33
2 ـ 5 ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی 33
2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی 34
2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی 35
2 ـ 6 ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان 35
2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش 36
2 ـ 6 ـ 2 ـ چین 37
2 ـ 6 ـ 3 ـ پاکستان 37
2 ـ 6 ـ 4 ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا 38
2 ـ 7 ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران 39
2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران 40
منابع