خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه متغیرهای موثر در مکان یابی توسعه فیزیکی شهرها با فرمت docx در قالب 9 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در حال حاضر اکثر شهرها به خاطر محدودیت های فیزیکی توسعه ی شهری با مقوله توسعه فیزیکی در گیرند توسعه فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا چند دهه ی پیش روند افزایشی هماهنگ و متعادلی داشته است تحولاتی که در حوز ه های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، رشد و توسعه فضایی شهرها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است (حسین اف،92:1382) با توجه به افزایش گرایش به شهرنشینی، شهرها برای پذیرش جمعیت نیاز به زمین های وسیع و گسترده ای دارند، که این زمین ها از ترکیب واحدهای توپوگرافی و ژِئومورفولوژی تشکیل شده اند هر اندازه که شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا کنند برخورد آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود

 

 

 

فهرست مطالب
متغیرهای موثر در مکان یابی توسعه ی فیزیکی شهرها
2-3-1) مقدمه33
2-3-2) ژئومورفولوژی34
2-34) جنس خاک34
2-3-5) قابلیت خاک 35
2-3-6) شیب35
2-3-7) باد35
2-3-8) آب های زیر زمینی36
2-3-9) ارتفاع36
2-3-10) رعایت حریم گسل36
2-3-11) جهت های جغرافیایی36
2-3-12) حریم رودخانه ها
منابع