خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر و مفاهیم مکانیابی با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهر به عبارت ساده یک واحد اجتماعی –سیاسی ویک واحدفعالیتی فیزیکی و جمعیتی است و یا بصورت کامل تر شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی اجتماعی ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است.در نگرش های جهانی تمایز سکونتگاه های شهری از سایر سکونتگاه ها بر ابعاد اکولوژیک شامل تراکم بالای جمعیت ، وسعت بزرگ و اشغال ساکنان شهری در بخش دوم و سوم (صنعت ، خدمات ) و در حال حاضر بخش چهارم شامل بانکداری ، هتل داری و... و همچنین بر ویژگی های اجتمایی و فرهنگی سکونتگاه های شهری ، سکونتگاه های رو ستایی تاکید میگردد.(زیاری،1374،ص77)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-شهر 3
2-2-مادر شهر (METROPOLIS) و کلان شهر (MEGALAPOLIS) 3
2-3-مکانیابی 3
2-4-هدفهای مسائل مکان یابی 3
2-4-1-هدف های کششی 3
2-4-2-هدفهای فشاری 3
2-4-3-هدفهای متعادل 3
2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی 3
2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری 3
2-5-1- سازگاری 3
2-5-2- آسایش 3
2-5-3- کارآیی 3
2-5-4- مطلوبیت 3
2-5-6-سلامتی 3
2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی 3
2-6-1- تئوری سیستمی 3
2-6-2- تئوری مکان مرکزی 3
2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی 3
2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3
2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP 3
2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3
2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن 3
منابع