خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت روستایی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


پارادایم جدید مدیریت روستایی در ایران در محورهای مدیریت زمین و تولید کشاورزی، مدیریت زیرساخت ها و خدمات زیربنایی، مدیریت مالی و نظام درآمد هزینه برای روستاها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و مدیریت برای کاهش فقر و عدالت اجتماعی قابل بررسی است. هر یک از محورهای فوق در دهه های قبل دارای شدت و ضعف در عملکرد و اجراء حتی گاه به عنوان راهبرد اساسی در برنامه های کلان مطرح بوده است. بررسی جنبه های مختلف این محورها بیان کننده گستردگی مفهوم مدیریت روستایی در ایران است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مفهوم مدیریت روستایی 8
2-2- مدیریت روستایی ایران قبل از انقلاب اسلامی 8
2-3- مدیریت روستایی پس از انقلاب اسلامی 10
2-3-1- ایجاد استقلال مالی: 14
2-3-2- معرفی سیستم مدیریت مشارکتی: 14
2-3-3- تشویق اقتصاد مشترک: 14
2-3-4- هماهنگی ابعاد توسع? روستایی: 15
2-4- نقش شوراها در مدیریت روستایی 15
2-5- جایگاه  مدیریت روستایی در برنامه های توسعه کشور 17
2-6- دلایل تشکیل دهیاری ها 22
2-7- عوامل مدیریتی 23
2-8- عوامل دولتی 24
2-9- عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تاریخی 26
2-10- عوامل اقتصادی و نتایج ساختاری 27
2-12-تحولات مدیریت روستایی 30
2-13-وظایف مدیریت در سازمآنهای محلی چیست؟ 31
2-14- مدیریت نوین روستایی 34
2-15-تحولات کالبدی روستاها 35
2-16-برنامه ریزی فضایی 37
2-17-دهیاری و تحولات اجتماعی ، اقتصادی ، کالبدی و زیست محیطی روستا 38
2-18- نقش دهیاریها در تغییرات کالبدی روستاها 40
2-19-پیشینه تحقیق 42
منابع