خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه پایدار و مسکن پایدار با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توسعه که در لغتنامه دهخدا به معنای«فراخی یا فراخی کردن و وسعت» آمده است. مفهومی است که حداقل دو بعد طول و عرض را در بر می گیرد. این واژه ابتدا به معنی توسعه مادی و اقتصادی و در حوزه علم اقتصاد بکار رفته، و به تدریج برای دیگر جنبه های مرتبط با حیات اجتماعی، همچون انسان، فرهنگ، سیاست، هنر، عدالت اجتماعی و نظایر آن مورد استفاده قرار گرفته است. عام ترین معنای توسعه در یک جامعه، فرایند کشف قابلیت های خود و دیگر جوامع برای به دست آوردن توانایی خلق آگاهانه روابط نوین اجتماعی، در جهت رهایی هرچه بیشتر بشر از بند کور جبرهای طبیعی و اجتماعی و تحقق آزادانه اعمال اراده خویش است (اطاعت و همکاران، 1392: 203).

 

 

 

فهرست مطالب
2-2-1 توسعه (Development) 19
2-2-2 تعریف پایداری (sustainability) 19
2-2-3 توسعه پایدار (Sustainable Development) 20
2-2-4 شهر پایدار (sustainability City ) 20
2-2-5 پایداری اجتماعی (Social sustainability) 20
2-2-6 سرمایه اجتماعی (Social capital) 20
2-2-7 مسکن (Housing) 21
2-2-8 مسکن پایدار (Housing sustainability) 22
2-2-9 آپارتمان (apartement) 22
2-2-10 مجتمع های مسکونی (Residential Complexes) 
منابع