خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهرستان آستارا و جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است به همین دلیل به واسطه ویژگی های جغرافیایی و اکولوژی آن را دریا نیز می خوانند در حال حاضر بوسیله کانال های ساخته شده به آب های آزاد بین المللی ارتباط دارد طول تقریبی سواحل کشورمان با دریای خزر به 835 کیلومتر می باید تجزیه شوروی سابق و تغییرات ژئوپلیتیکی در حوزه دریای خزر و افزایش 2 به 5 کشور در سال 1991 موجب مسایل جدیدی در منطقه و جهان گردید و به تبع ایران نیز به عنوان یک کشور ساحلی خزر موضوعات جدیدی را مطرح نمود. 

 

 

 

فهرست مطالب
3 – 1 - موقعیت جغرافیایی استان گیلان 
3 -1 – 1-  مرز استان 
3 – 1- 2-  وضعیت دریای خزر 
3 -1 – 3 - رودخانه آستارا چای 
3 – 2-  موقعیت جغرافیایی آستارا 
3 – 2- 1-  وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی 
3 – 2- 3 – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر 
3 – 2- 4 - وضعیت اقتصادی 
3 – 2- 5-  صنعت 
3 – 2- 6 - کشاورزی
3 – 2- 6 – 1-  دامداری 
3 – 2- 7-  فرهنگی 
3 – 2- 8-  تقسیمات کشوری 
3 – 2- 9 - آب و هوا 
3 – 2- 10 - خاکها 
3 – 2- 11 - منابع آبی
3 – 2- 12-  پوشش گیاهی 
3 – 3- وجه تسمیه شهر آستارا 
3 – 4-  شهر در گذر زمان 
3 – 5-  اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی 
3 – 6 -  تحولات اقتصادی 
3 – 7 - تحولات اجتماعی 
3 – 8 - رشد و میزان جمعیت 
3 – 8 – 1-  پراکندگی جمعیت 
3 – 8 – 2 - مهاجرت 
3 – 9 - مشارکت عمومی و احزاب محلی 
3 – 10 - میزان نارضایتی ها 
3 – 11 - تعریف مرز و ویژگی های آن
3 – 11 – 1 -  مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران
3 – 11 – 2 - چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی 
منابع