جزوه اختلالات هدایتی قلب

Cardiac Conduction Disturbances

پاورپوینت pdf شده

به تعداد 29 صفحه pdf

 

سیستم هدایتی قلب

طبقه بندی اختلات هدایتی قلب

علل و درمان اختلالات هدایتی دهلیزی

علل و درمان بلوک AV درجه 2

بلوک شاخه ای راست RBBB 

بلوک شاخه ای چپ RBBB

 همی بلوک Hemi block