خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اصول نیازسنجی در شهر و نظریات آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نظریه‌هایی كه منشأ "وبری" دارند، یعنی از طریقی به نظریه‌های ماركس وبر برمی‌گردند و در آن‌ها بر سیستم اعتقادات، باورها، گرایش‌ها و اندیشه‌های فردی تاكید شده است. در ارتباط با مساله مشاركت طبق نظریه‌های وبری فرض بر این است كه اگر مشاركت به عنوان یك كنش اجتماعی در نظر گرفته شود این كنش برخاسته از وجوه فرهنگی هر جامعه است و تحت تاثیر عناصر گوناگون موجود در نظام فرهنگی جامعه قرار می‌گیرد.

 

 

 

فهرست مطالب
2-3-1-نظریه مشارکت اجتماعی 26
2-3-2-نظریه یادگیری اجتماعی 27
2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی  28
2-3-3- نظریه‌ مبادله اجتماعی  28
2-4- نیازسنجی 29
2-4-1-اصول نیازسنجی 30
2-4-2- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها 34
2-4-3- فنون نیازسنجی 35
2-5- روش دلفی 37
2-5-1-پیشینه 37
2-5-2-تعاریف و برداشتها 39
2-5-3-اهداف و کاربردها 40
2-6- پیشینه تجربی 41
2-7- نتیجه 44
منابع