خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بارش و فرایند آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از لحاظ تعریف ،بارش (Precipitation) ،هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می ریزد.بنابراین ،فرآیند تراکم باید قبل از بارندگی صورت گیرد. معمولا بارندگی ،از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها بارندگی ایجادنکنند.فقط وقتی قطرات آب تکه های یخ و یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند که برنیروهای شناور ی و بالادهنده ی قطرات آب در هوا فایق آمده و بارندگی انجام می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
فرآیند بارش8
2-2- باران9
2-3-بارش 9
2-4-انواع باران ها  از نظر منشا پیدایش10
2-4-1-بارش کوهستانی10
2-4-2-بارش جبهه ای10
2-4-3-بارش سیکلونی10
2-4-4-بارش کنوکتیو10
2-4-5-بارش همگرایی11
2-5-بارش سالانه 11
2-6-.سیستم های سینوپتیک 11
2-7-چرخند یا سیكلون(Cyclone)12
2-8-واچرخند یا آنتی سیكلون(Anticyclone)12
 2-9-سوابق تحقیق13
2-9-1-سوابق تحقیق در ایران13
2-9-2-سوابق تحقیق در جهان
منابع