خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توریسم درمانی و مفاهیم آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه توریسم درمانی از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان محسوب می شود و به همین دلیل سازمان های مرتبط در كشورهای علاقه مند به توسعه گردشگری، توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای آن برنامه ریزی می كنند. بر اساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی یكی از اهدافی كه می تواند گردشگر را برانگیزاند تا عزم سفر نماید ، مسافرت به منظور سلامتی است . گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است كه به منظور حفظ ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدت بیش از 24 ساعت و كمتر از یكسال صورت می گیرد.(پایگاه گردشگری سلامت،1387)

 

 

 

فهرست مطالب
2-3 توریسم درمانی 18
2-3-1 مفاهیم و تعاریف توریسم درمانی 18
2-3-2 انواع فعالیتهای گردشگری با هدف بهبود جسمی و درمان امراض 19
2-3-3 تاریخچه توریسم درمانی 22
2-4 بررسی توریسم درمانی در جهان 25
2-4-1 عوامل موثر در توریسم درمانی 27
2-4-2 آثار رشد و توسعه توریسم درمانی بر کشورها 31
2-4-3 موانع گسترش توریسم درمانی 31
2-4-4 پیش بینی آینده توریسم درمانی در جهان 33
2-4-5 مروری بر توریسم درمانی در برخی کشورها 37
2-5 توریسم درمانی در ایران 39
2-5-1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی 42
2-5-2 نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران 44
2-5-2-1 نقاط قوت و فرصت ها 44
2-5-2-2 نقاط ضعف و تهدیدها 45
2-5-2-3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران 46
منابع