خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه توسعه شهری و اشکال آن با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توسعه در عرف به فرایندی گفته می شود که طی آن جوامع از شرایط اولیه و عقب ماندگی با عبور از مراحلی تکاملی و کم و بیش یکسان و تحمل دگرگونی های کمی و کیفی به جوامع توسعه یافته تبدیل شوند و همانگونه که ولفگانگ زاکس گفت توسعه روندی تصور شده است که طی آن «مردم از توسعه نیافتگی به سوی سرنوشت جهانی و محتوم رفاه اقتصادی رهنمون می شوند».(نصیری،1379: 45).

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم توسعه  13
2-2-1.تاریخچه مطالعات توسعه شهری 14
2-2-2.توسعه کالبد شهری 15
2-2-3.اشکال توسعه فیزیکی 15
2-2-4.توسعه فیزیکی نواحی شهری جهان 15
2-2-5.توسعه فیزیکی نواحی شهری کشورهای توسعه یافته 16
2-2-6.توسعه فیزیکی نواحی شهری در کشورهای درحال توسعه 16
2-2-7.توسعه فیزیکی شهرها در ایران 17
2-3.نقش شیب در برنامه ریزی شهری 17
2-3-1.شیب مورد نیاز برای طراحی های شهری  18
2-4. سوابق تحقیق 18
2-4-1.سوابق تحقیق در جهان 18
2-4-2.سوابق تحقیق در ایران 19
2-4-3.سوابق تحقیق در محدوده مورد مطالعه
منابع