خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جریان رودخانه ای و عوامل بروز سیلاب با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 
پدیده سیل یکی از رویدادهای جدی هیدرواقلیمی و از جدی ترین بلایایی طبیعی است که جوامع بشری مورد تهدید قرار می دهد. فراوانی وقوع سیل در چند دهه اخیر باعث شده که اکثر مناطق کشور در معرض تهاجم سیلابهای ادواری و مخرب قرار گیرد و تلفات جانی و مالی سیل به نحو چشمگیری افزایش یابد. در بحثهای کارشناسی یکی از علل افزایش سیل کاهش نزولات جوی جامع و یا تغییر نزولات جامد به مایع در اثر تغییرات اقلیمی عنوان می شود اما افزایش جمعیت همراه با ضعف برنامه ریزی برای بهره برداری از زمین، تخریب جنگلها و مراتع، توسعه سطوح غیر قابل نفوذ سبب شده تا در حوضه های آبخیز، آب کمتری به زمین نفوذ کرده و سریعتری به طرف پایین دست جریان پیدا کند.

 

 

 

فهرست مطالب
2 -1. سیل 10
2-2. جریان رودخانه ای 10
2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه 10
2-4. عوامل موثر در بروز سیل 11
2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب 11
2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی 11
2-5-1-1عوامل اقلیمی 11
2-5-1-2  شرایط توپوگرافی 12
2-5-1-3  عوامل حوضه‎ای 12
2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه 13
2-5-1-5  ویژگی های پوشش گیاهی حوضه 14
2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان 14
2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی 14
2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه 15
2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه 15
2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15
2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15
2-7. انواع سیل 16
2-7-1. سیل ناگهانی 16
2-7-2. سیل رودخانه ای 16
2-7-3. سیل ساحلی 17
2-7-4. دلیل انسانی 17
2-7-5. سیل ناگهانی شهر 18
2-7-6. مشخصات سیل 18
2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای 18
منابع