خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای طبیعی رودسر و ویژگی های طبیعی آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهرهای ایران كه دارای ویژگی های تكامل یافته در طی قرون متمادی بودند، در عرض چند دهه گذشته دچار تحولی عظیم شدند. آنچه كه این شهررا به عنوان خصوصیات كالبدی خود داشتن، فضاها و عناصر معماری - شهرسازی ارزشمندی بودند كه منبعث از فرهنگ حاكم بر زندگی شهروندان بود. هر فضا یا عنصر معماری - شهری، طبق نیازهای روزمره ساكنین شهرها و در جواب به رشد و دگرگونی جامعه به رشد و دگرگونی جامعه شهری در طی زمان شكل گرفته و تكامل یافته بود. بافت های قدیم به همراه عناصر و فضاهای شهری درون خود مانند شبكه معابر، بازارها و آب انبارها، مساجد و كاروانسرا و ... علاوه بر شكل فیزیكی قابل توجه و خصوصیات كالبدی، ارزش های فرهنگی،‌اجتماعی و تاریخی ویژه ای را نیز در خود نهفته دارند. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-2-1- زمین شناسی 46
3-2-2- گسل ها و لرزه خیزی 47
3-2-2- توپوگرافی و شیب 48
3-2-3- نواحی پست ساحلی: 48
3-2-4- اقلیم 49
3-2-4-1- جریان های هوائی(باد غالب ): 49
3-2-4-2-دما 51
3-2-4-3- رطوبت نسبی 52
3-2-4-4- بارش 53
3-2-5- هیدرولوژی و منابع آب 54
3-2-6-خاک شناسی 55
منابع