خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حکومت و انواع آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اجتماعی سازمان یافته است که تحت یک نظام سیاسی متحد با نام دولت کار می کند 1995حکومت ممکن است تمام قدرت و حاکمیت را در دست داشته باشد، ولی عنوان حکومت برای نام بردن ازنظام سیاسی ایالت هایی که تحت یک اتحادیه دور هم جمع شده اند نیز به کار می رود. (Oxford University Press. 1995p30) بعضی از حکومت ها موضوع حاکمیت یا هژمونی یک قدرت برتر هستند که در دست حکومتی دیگر است. (P12 (1940-44) officially referred to ). حکومت هم چنین می تواند اشاره ای باشد به بخش سکولار دولت که آن ها را از کلیسا و نهاد های مدنی جدا می سازد (جامعه مدنی ). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-13) حکومت 35
2-14) انواع حکومت 36
2-15) حکومت و دولت 36
2-16) حکومت و حکومت-ملت 37
2-17) حکومت و جامعه مدنی 37
2-18) انسان علیه حکومت 37
2-19) نظریه های کارکرد حکومت 38
2-20) آنارشیسم یا هرج و مرج گرایی 39
2-21) مارکسیسم 39
2-22) پلورالیسم یا کثرت گرایی 40
2-23) پست مدرنیسم 41
2-24) استقلال حکومت (نهادگرایی) 41
2-25) نظریات مشروعیت حکومت 42
2-26) مشروعیت الهی 42
2-27) قدرت منطقی-قانونی 42
2-28) واژه شناسی 43
2-29) تاریخچه 43
2-30) جوامع پیشا تاریخی فاقد حکومت 44
2-31) دوره نو سنگی 45
2-32) حکومت در اوراسیای باستان 46
2-33) حکومت در یونان باستان 46
2-34) حکومت فئودال 46
2-35) حکومت مدرن 47
2-36) » حكومت « مفهوم اولیه 49
2-37) هویت ملی و تاریخ نگارى 50
2-38) ایران پس از اسلام 50
2-39) خیزش فضایی جغرافیایی ایران 51
2-40) مفهوم هویت 51
2-41) هویت ایران در دنیاى مدرن 52
2-42) بایدها و نبایدهای نخبگان سیاسی از منظر مقام معظم رهبری 55
منابع