خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای سیاسی و راه های ارتباطی با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


راه های ارتباطی حرکت و جابجایی انسان را بهمراه داشت حرکت از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر افزایش شناخت انسان از محیط اطراف را بهمراه داشت هرقدر که میزان حرکت وتکاپوی انسان افزایش یافت میزان دانش و شناخت او نیز افزون شد، راه باعث تبادل افکار و عقاید شد، راه ها توسعه سکونت گاه ها را به دنبال داشت و رونق تجارت و کسب و کار وابسته به شبکه های ارتباطی بود، قدرت و ثبات سیاسی حکومت‌ها با شبکه‌های ارتباطی معنی پیدا می‌کرد. تا جایی که شبکه‌ی راه‌های ارتباطی یکی از شاخصه‌های مهم توسعه و پیشرفت جوامع معرفی شد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-4 چشم انداز جغرافیای سیاسی راه های ارتباطی 66
2-4-1 افزایش نقاط شهری و راه های ارتباطاتی 68
2-4-2 توسعه ارتباطات فراملی و راه های ارتباطی 70
منابع