خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئوپلتیک اطلاعات و عوامل آن با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ژئوپلیتیک اطلاعات از مباحث مهم در شکل‌گیری قدرت‌های اطلاعاتی به شمار می‌آید و به تحلیل مطالعهء عوامل مؤثر بر ساختار جریان اطلاعات در گسترهء جهانی و تأثیر موقعیت‌ جغرافیایی و منطقه‌ای بر آن می‌پردازد.ابزارهای کاربردی و رسانه‌ها،روابط بین کشورها در ارتباط با وضعیت تبادل،و ارسال اطلاعات از مباحث اصلی آن است.رسانه اصلی‌ترین‌ محور مؤثر در برتری اطلاعاتی است.نظارت بر جریان اطلاعات برای حفظ قدرت از موضع‌ ژئوپلیتیک نقش بسزایی دارد.حفظ موقعیت شبکه برای اقتدار کشورهای شمال بر وضعیت‌ جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.ژئوپلیتیک اطلاعات با جهانی‌سازی پیوندی استوار دارد.تثبیت موقعیت در فضا،یکی از پایه‌های مهم اقتدار ژئوپلیتیکی در عرصهء اطلاعات‌ محسوب می‌شود.اطلاعات منشاء دانائی و بصیرت در انسان است و هدف از به كار گیری فن آوری اطلاعات، افزایش آگاهی درانسانو نظم در اجراست. 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات   1-2
عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات   1-1-2
نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها   2-1-2
کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات   3-1-2
کارکرد امنیتی   1-3-1-2
کارکرد نظامی   2-3-1-2
کارکرد اقتصادی   3-3-1-2
کارکرد سیاسی   4-3-1-2
کارکرد همگرایی   5-3-1-2
کارکرد واگرایی   6-3-1-2
مفهوم مرزومرزنشینی   2-2
مفاهیم مرتبط با مرز و مرزنشینی   1-2-2
خطوط مرزی   1-1-2-2
اختلافات مرزی   2-1-2-2
کارکرد مرز   3-1-2-2
عوامل تأثیرگذاربر تحولات مرزهای سیاسی   2-2-2
مفهوم همگرایی و واگرایی   3-2
عوامل تأثیرگذار بر همگرایی   1-3-2
عوامل تأثیرگذار بر واگرایی   2-3-2
دیدگاه های مختلف درباره ی همگرایی و واگرایی   4-2
دیدگاه سیاسی-امنیتی   1-4-2
دیدگاه اجتماعی      2-4-2
دیدگاه اقتصادی   3-4-2
دیدگاه ایدئولوژیکی   4-4-2
چشم انداز ژئوپلیتیک همگرایی و واگرایی   5-2
تحلیل سنتی   1-5-2
تحلیل مدرن   2-5-2
تحلیل پست مدرن   3-5-2
تحلیل پسامدرن   4-5-2
امنیت ملی 2-6
عوامل تعیین کننده امنیت ملی  1-2-6
منابع ناامنی ایران از حوزه خلیج فارس  2-2-6
منابع