خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر اردبیل و جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 
شهر اردبیل از شهرهایی است که از دیرباز سکونت گاه انسان بوده. هسته اصلی شهر را بازار تشکیل می‌دهد. این شهر بر سر جاده ابریشم با عملکرد خدماتی و تجاری شکل گرفته است. شهر با هسته اصلی بازار رو به گسترش نهاده و افزایش جمعیت شهر باعث توسعه تدریجی آن گردیده و در طی سالیان متمادی به شکل کنونی درآمده است. شکوفایی شهر و اوج عظمت آن در دوران صفویه بوده است. به دلیل اینکه مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی - مؤسس سلسله صفویه - در این شهر بوده، شهر اعتبار خاصی یافته و در آن بناها و آثار زیادی ساخته شده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
محدوده و موقعیت بافت تاریخی شهر اردبیل 62
3-1- جغرافیای عمومی استان اردبیل و شهر اردبیل 62
3-1-2-  موقعیت شهر اردبیل 62
3-1-3-  علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل 63
3-1-4- وجه تسمیه شهر اردبیل 64
3-1-5- ویژگی های توپولوژیک شهر اردبیل 64
3-2- بررسی ساختار و ویژگی های اقلیمی 65
3-2-1-  اقلیم 65
3-1-2-  عناصر اقلیمی 66
3-3- منابع آب و شرایط آب وهوایی و بارندگی استان اردبیل 69
3-3-1- بارندگی سالیانه 71
3-3-2- دمای هوا 73
3-4- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل 74
3-4-1- تعاملات اجتماعی 74
3-4-2-تعاملات کالبدی و ساختاری 75
3-4-3-تعاملات فرهنگی 76
3-4-4-تعاملات اقتصادی 77
3-5- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی 78
3-5-1- برداشت کلی کاربری اراضی و بررسی میزان پراکنش، نقش و عملکرد کاربری‌های محله‌ای شهری و فراشهری در محدوده بافت تاریخی و لبه بیرونی آن 78
3-6-بافت تاریخی
منابع