خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گردشگری و اثرات آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هرچند، هیچ شکی نیست که گردشگری نقش مهمی را در احیاء و متنوع‌سازی اقتصادی جوامع ایفا می‌کند، اما در عین حال می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط اجتماعی، اقتصادی و فضای زیستی نواحی بشود (Sharply. J and Richard،1997:12). اثرات و تغییراتی که این صنعت بر جامعه می‌گذارد می‌تواند به صورت فیزیکی، اقتصادی و یا اجتماعی، فرهنگی باشد (وای. گی. چاک، 323:1377). 

 

 

 

فهرست مطالب
2-8  اثرات گردشگری 26
2-9 اثرات زیست محیطی 27
2-10 اثرات اقتصادی گردشگری 30
2-11 اثرات فرهنگی- اجتماعی گردشگری 33
2-12 اثرات سیاسی توسعة گردشگری 35
2-13 نظریه های گردشگری 35
2-13-1 نظرات قضایی 35
2-13-2 نظرات تولیدی 36
2-13-3 نظرات تاریخی 36
2-13-4 نظرات مدیریتی 36
2-13-5 نظرات اقتصادی 37
2-13-6 نظرات جامعه شناسی 37
2-14 مکاتب گردشگری 38
2-14-1 مکتب آمریکا 38
2-14-2 مکتب کانادا 38
2-14-3 مکتب انگلیس 39
2-14-4 مکتب استرالیا 39
2-15 پیشینه تحقیق 39
منابع