خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گردشگری و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


لغت گردشگری هر چند در فرهنگ عمومی پذیرفته شده است. اما در عین حال واژه ای است که از آن معانی متفاوتی برداشت شده است. این امر برای دانشجویان یک مشکل بالقوه محسوب می‌شود. چرا که رسیدن به درک و مفهومی مشترک از این واژه لازمه انجام هرگونه تحقیق ساختار یافته ای بشمار می‌آید. 

 

 

 

فهرست مطالب
1.2. مقدمه 17
2.2. مفهوم گردشگری 17
3.2. اهمیت گردشگری 18
4.2. ماهیت و مفهوم توریسم ورزشی 19
5.2. گردشگری پایدار 20
6.2. گردشگری جوامع پایدار 20
7.2. اثرات توریسم ورزشی بر توسعه پایدار جوامع 21
8.2. جایگاه توریسم ورزشی در جهان 23
9.2. توریسم ورزشی و انواع آن 24
1.9.2. گردشگری فرهنگی 27
2.9.2. گردشگری طبیعی 28
3.9.2. گردشگری تجاری 29
4.9.2. گردشگری مذهبی 30
منابع