خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گیلان و اقلیم آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از لحاظ تعریف، بارش هر گونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می برد. بنابراین، فرآیند تراکم بایدقبل از بارندگی، از انواع ابرها می بارد. اما ممکن است تمام ابرها ایجاد بارندگی نکنند.  وقتی قطرات آب، تکه های یخ م یا بلورهای آن آنقدر بزرگ می شوند. که بر نیروهای شناوری و بالا دهنده‎ی قطرات آب در هوا فایق آینده بارندگی انجام می شود. وقتی مقایسه ای بین اندازه ذرات ابری که باران از آن می بارد یا ابری که ایجاد باران نمی کند به عمل می آید، متوجه می شویم فرآیند و یا فرآیندهایی  وجود دارند که هنوز شناخته نشده اند. برای مثال، متوسط اندازه یک ذره ابر، که تخمین زده می شود در مدت 100 ثانیه متراکم شده باشد، 4%میلی متر است و حداکثر اندازه یک ذره متراکم 2/·میلی متر است.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 .تقسیمات اقلیمی گیلان 14
2-1. فرآیند بارش 15
2-3.  باران 16
2-4 .تگرگ 17
2-5 .عوامل موثردر ایجاد بارش 17
2-6 .روش کار دراقلیم شناسی سینوپتیک 20
2-7 . نقشه های سینوپتیکی 21
2-8. سیستم های سینوپتیک 22
2-9. بادهای غربی 28
2-10 . بادهای سینوپتیک 28
2-11. روش های شناسایی وتحلیل توده های هوا 31
2-12. روش های شناسایی وتحلیل جبهه ها 34
2-13. توده هواهای موثر دراستان گیلان 37
2-14. سامانه های پرفشار زمستانه 38
2-14-1 .مرکز پرفشارسیبری یا توده هوای قطبی قاره ای 38
2-14-2 .توده هوای کلاهک قطبی 38
2-14-3. توده هوای آزورس 39
2-14-4 .توده  هوای آرکتیکی قاره ای 39
2-14-5 .توده هوای کانادایی 39
2-15. سامانه های کم فشار زمستانه 39
2-15-1. ب :سامانه کم فشارسودانی 40
2-15-2 ج :سامانه های کم فشار دریای سیاه 40
2-16. سامانه توده هواهای بهاره و تابستانه 40
2-16-1. توده هوای قطبی دریایی 40
2-16-2 .توده هوای حاره ای دریایی 41
2-16-3 .توده هوای حاره ای قاره ای 41
2-16-4 . توده هوای قطبی قاره ای 41
2-17 .توزیع بارش 43
2-18 .تعریف مناطق پرباران 43
2-19. بارندگی در استان گیلان 43
2-20. پیشینه تحقیق 48
منابع