خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ژئوپلتیک اطلاعات و عوامل آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ژئوپلیتیک اطلاعات از مباحث مهم در شکل‌گیری قدرت‌های اطلاعاتی به شمار می‌آید و به تحلیل مطالعهء عوامل مؤثر بر ساختار جریان اطلاعات در گسترهء جهانی و تأثیر موقعیت‌ جغرافیایی و منطقه‌ای بر آن می‌پردازد.ابزارهای کاربردی و رسانه‌ها،روابط بین کشورها در ارتباط با وضعیت تبادل،و ارسال اطلاعات از مباحث اصلی آن است.رسانه اصلی‌ترین‌ محور مؤثر در برتری اطلاعاتی است.نظارت بر جریان اطلاعات برای حفظ قدرت از موضع‌ ژئوپلیتیک نقش بسزایی دارد.حفظ موقعیت شبکه برای اقتدار کشورهای شمال بر وضعیت‌ جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.ژئوپلیتیک اطلاعات با جهانی‌سازی پیوندی استوار دارد.تثبیت موقعیت در فضا،یکی از پایه‌های مهم اقتدار ژئوپلیتیکی در عرصهء اطلاعات‌ محسوب می‌شود.اطلاعات منشاء دانائی و بصیرت در انسان است و هدف از به كار گیری فن آوری اطلاعات، افزایش آگاهی درانسانو نظم در اجراست. 

 

 

 

فهرست مطالب
 18 مفهوم ژئوپلتیک اطلاعات   1-2
 19 عوامل ژئوپلیتیک اطلاعات   1-1-2
 19 نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در امنیت کشورها   2-1-2
 24 کارکردهای ژئوپلیتیک اطلاعات   3-1-2
 24 کارکرد امنیتی   1-3-1-2
27 کارکرد نظامی   2-3-1-2
27 کارکرد اقتصادی   3-3-1-2
28 کارکرد سیاسی   4-3-1-2
30 کارکرد همگرایی   5-3-1-2
 31 کارکرد واگرایی   6-3-1-2
منابع