خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آناتومی عضلات و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


این عضله حجیم ترین و قوی ترین بخش عضله چهار سر ران و دوکی شکل است. تارهای سطحی آن پری شکل و تارهای عمقی به صورت موازی قرار گرفته اند. این بخش از عضله چهار سر ران، برخلاف سه سر دیگر از روی استخوان ران شروع نشده است. عضله در انتهای فوقانی از روی خار خاصره قدامی تحتانی (استخوان بی نام) شروع می شود. علاوه بر چسبندگی مذکور یک چسبندگی نیز در بالای حفره حقه دارد. عضله راست رانی به همراه سه سر دیگر عضله چهار سر، به وسیله یک وتر بسیار قوی روی کشکک کشیده شده، آن را در برگرفته و پس از گذشتن از روی کشکک به وسیله رباط کشککی-درشت نئی روی برجستگی درشت نئی چسبندگی پیدا می کند.

 

 

 

فهرست مطالب
2-3 آناتومی عضلات 21
2-3-1 عضله راست رانی 21
2-3-2 عضله پهن خارجی 22
2-3-3 عضله پهن داخلی 22
2-3-4 عضله درشتنئی قدامی 23
2-3-5 عضله دوقلو 24
2-4 بیومکانیک راه رفتن 24
2-5 مراحل چرخه راه رفتن 25
2-5-1 رویدادهای مرحله استقرار 27
2-5-1-1 زیرشاخههای مرحله استقرار 29
2-5-1-2 رویدادهای مرحله نوسان 30
2-6 الگوی فعالیت عضلانی در حین یک سیکل کامل راه رفتن 31
2-7 سابقه تحقیق 31
منابع