خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آنتروپومتری و اهمیت آن در ورزش با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سنینی ایتالیایی (قرن پنجم) ارتفاع قد یک مرد را را معادل پهنای بازو های گسترده اش ترسیم کرده بود. در طی دوران رنسانس لیوناردو داوینچی تصویر انسان مشهورش را خلق نمود که بر اساس مرد معمولی ویتروسی بود. آدولف هوتلت آمار را با اطلاعات آنتروپومتری در اواسط سال 1800 به کار برد. در سال 1852 کتاب بلومن بک شامل اطلاعات آنتروپومتریکی کامل موجود آن زمان بود. در سال 1860، رتریوس، آناتومیست سویدی، گزارشی در مورد نسبت طول به پهنای سر منتشر کرد. در جمهوری سابق آلمان دموکراتیک، اطلس آنتروپومتری برای طراحی کاربردی گردآوری شده بود (بار و فیلیپس، 1984). 

 

 

 

فهرست مطالب
1.2. مقدمه 10
2.2. آنتروپومتری 10
1.2.2. تاریخچه آنتروپومتری 10
2.2.2. اهمیت آنتروپومتری در ورزش 11
3.2.2. آنتروپومتری استاتیک: اندازه گیری آنتروپومتری استاتیک در دو وضعیت انجام می شود 12
4.2.2. آنتروپومتری دینامیک: در نوع دینامیک، دامنه حرکتی اندام ها و چگونگی حرکات مورد بررسی قرار می گیرند. 13
5.2.2. آنتروپومتری نیوتونی 13
3.2. پارامترهای آنتروپومتریی 14
1.3.2. آمادگی جسمانی 14
2.3.2. قدرت 16
3.3.2. انعطاف پذیری 17
4.3.2. توان 17
5.3.2. سرعت 17
6.3.2. چابكی 18
7.3.2. استقامت عضلانی 18
8.3.2. تعادل 19
4.2. ویژگی های روانی 19
1.4.2. سلامت عمومی 20
2.4.2. هوش هیجانی 21
3.4.2. تیپ شخصیتی 22
5.2. وضعیت بدنی 23
1.5.2. انواع وضعیت بدنی 23
2.5.2. وضعیت بدنی ایده آل 23
3.5.2. وضعیت بدنی مطلوب 23
4.5.2. تکامل وضعیت بدنی 24
5.5.2. وضعیت بدنی استاندارد 26
6.5.2. اهمیت وضعیت بدنی 27
7.5.2. وضعیت بدنی غیر استاندارد 27
8.5.2. دلایل وضعیت بدنی ضعیف 28
9.5.2. روش های اندازه گیری وضعیت بدنی 29
منابع