خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حرکات کتف در ورزش با فرمت docx در قالب 74 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کتف نقش‌های مهمی را در هنگام انجام فعالیت‌های بالای سر بازی می‌کند. سه نقش اصلی کتف عبارت است از: اول اینکه کتف به‌عنوان یک تثبیت‌کننده عمل می کند. درواقع کتف به‌عنوان یک سطح پایدار برای افزایش، تسهیل و هماهنگی حرکت مفصل گلنوهومرال عمل می کند. دوم اینکه کتف به‌عنوان سطحی برای اتصال عضلات تثبیت‌کننده و عضلات روتیتورکاف عمل می کند و نهایتاً اینکه، به‌عنوان یک تعدیل‌کننده و انتقال‌دهنده نیروهای تولیدشده در قسمت پروکسیمال به قسمت دیستال یا از شانه به دست است (voight& Thomson, 2000).

 

 

 

فهرست مطالب 
2-2-1 نقش های کتف 21
2-2-1-1 حرکات کتف 21
2-2-1-1-1 عوامل یا شرایطی که حرکت کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهند 22
2-2-1-1-1-1 طول عضله و قدرت 22
2-2-1-1-1-2 سن 22
2-2-1-1-1-3 جنسیت 23
2-2-1-1-1-4 حرکت تکراری طولانی‌مدت شانه 23
2-2-1-1-1-5 قدرت و انعطاف‌پذیری عضلات کتف 24
2-2-1-1-1-6 اثر گیرافتادگی تحت اخرمی 24
2-2-2 ریتم اسکاپولوهومرال 24
2-2-3 اعمال عضلانی 26
2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران 30
2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر 31
2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی 32
2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال 33
2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف 37
2-2-9 تغییرات کینماتیک کتف 38
2-2-10 نقص عملکردی اسکاپولوتراسیک در ورزشکاران بالای سر با درد شانه 41
2-2-11 تغییر الگوی فراخوانی عضلات 42
2-2-12 روش‌های اندازه‌گیری کینماتیک مجموعه شانه 44
2-2-12-1 تحلیل استاتیک دوبعدی 44
2-2-12-1-1 رادیوگرافی 44
2-2-12-1-2 گونیامتر و اینکلینومتر 46
2-2-12-2 تحلیل دوبعدی دینامیک 47
2-2-12-2-1 دیجیتال فلوروسکوپی 47
2-2-12-3 تحلیل سه‌بعدی استاتیک 47
2-2-12-3-1 Roentgen stereophotogrammetry analysis (RSA) 47
2-2-12-3-2 Electromechanical, electromagnetic, and active optical digitizers 48
2-2-12-3-3 تکنولوژی پیشرفته تصویربرداری 49
2-2-12-4 تحلیل سه‌بعدی دینامیک 50
2-2-12-4-1 Electromagnetic and active optical tracking with bone pins 50
2-2-12-4-2 Electromagnetic and active optical tracking with skin sensors 51
2-2-12-4-3 passive video-based motion capture 52
2-3 پیشینه تحقیق 55
منابع