خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خون و ترکیب آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حجم کلی خون در یک فرد بالغ، 5 الی 6 لیتر یا 7% الی8% وزن بدن  می باشد. بطور تقریبی 45% از حجم خون را گلبولهای سفید، گلبولهای قرمز و پلاکت ها تشکیل می دهند. گلبولهای قرمز حاوی هموگلوبین بوده و عمل حمل و نقل گازهای خونی را به عهده دارند. گلبولهای سفید، بدن را در مقابل عوامل بیگانه محافظت می نمایند و پلاکت ها در قطع خونریزی دخالت دارند. 55% باقی مانده از حجم خون، بخش مایع آن می باشد که پلاسما نام دارد. 90% پلاسما از آب تشکیل شده و 10% باقیمانده آنرا پروتئین (آلبومین، گلوبولین و فیبرینوژن) کربوهیدراتها، چربیها و نمکها تشکیل می دهند (گایتون،1387).

 

 

 

فهرست مطالب
خون  30
2-1-3-1- ترکیب خون  30
2-1-3-2- خون سازی  30
2-1-3-2-1- هماتوپوئز  31
2-1-3-3- دودمان سلول های خونی  31
  2-1-3-4- اریتروپوئز  31
2-1-3-5- هموگلوبین  32
2-1-3-6- شاخص های هماتولوژی خون  32
2-1-3-7- تعداد گلبولهای قرمز خون  32
2-1-3-8- غلظت هموگلوبین  33
2-1-3-9- محاسبه تغییر حجم پلاسما  34
2-1-3-10- هماتوکریت  35
2-1-3-11- میانگین حجم گویچه ای  35
2-1-3-12- میانگین هموگلوبین گویچه ای  35
2-1-3-13-  میانگین تراکم هموگلوبین گویچه ای 36
2-1-3-14- اثر ورزش بر پارامترهای خونی  36
2-1-3-15- آیا ورزش سبب ایجاد کم خونی می شود؟  37
2-1-3-16- تأثیر تمرین بر حجم خون و سلولهای قرمز خون  38
2-1-3-16-1- تأثیر تمرین بر هموگلوبین  39
2-1-3-17- انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن در خون  39
2-1-3-17-1- انتقال اکسیژن  39
2-1-3-17-2- اشباع هموگلوبین 
منابع