خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کبد و آنزیم های آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کبد بزرگترین عضو بدن است و در فرد بالغ با اندام متوسط حدود دو درصد وزن کل بدن را تشکیل می دهد(میردار و همکاران، 1387 و  نواکس و کارتر، 1982) کبد نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین، به ویژه در هنگام ورزش دارد و اعمال مختلفی مانند پالایش و ذخیره سازی خون، متابولیسم هورمون ها، تولید آنزیم و صفرا، ذخیره سازی ویتامین ها، آهن و تولید فاکتورهای انعقادی را برعهده دارد و دارای اهمیت حیاتی در ترکیبات واسطه ای متابولیسم، سم زدایی و حذف مواد سمی می باشد(گایتون و هال، 1384، میردار و همکاران، 1387، فالن و همکاران، 1999، نواکس و کارتر، 1982)  کبد محتوی پروتئین ها و آنزیم های با ظرفیت آنتی اکسیدانی بزرگ است و فرض بر این است که فشارهای اکسیداتیوی که توسط گونه های اکسیژن واکنشی(ROS) ایجاد می شوند باعث آسیب های کبد می شوند

 

 

 

فهرست مطالب
1.2.2. کبد 12
2.2.2. آنزیم های پلاسما 13
3.2.2. آنزیم های کبدی 14
1.3.2.2.آمینوترانسفرازها (ترانس آمیناز ها) 16
2.3.2.2. آلانین آمینوترانسفراز (ALT) 18
3.3.2.2. آلکالین فسفاتاز(ALP) 18
4.2.2. خارخاسک(ترس تریس) 19
3.2. پیشینه پژوهش 21
منابع