خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم آمادگی جسمانی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فرآیند کشف ورزشکاران با استعدادیابی شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده، یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح می¬باشد. لذا در ورزش به عنوان یک هنر، کشف افراد بااستعداد و انتخاب آن¬ها در سنین پایین، سپس هدایت، کنترل و ارزیابی آن¬ها در صعود به بالاترین سطح از مهارت اهمیت زیادی دارند. تا آنجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط می¬شود، کار و زمان مربی باید برای کسانی صرف شود که دارای توانایی¬هایی بالقوه باشند. در غیر این صورت، استعداد، زمان و انرژی مربی تلف شده و یا بهترین شکل آن این است که ورزشکار متوسطی به وجود خواهد آمد. بنابراین هدف اصلی استعدادیابی، شناسایی و انتخاب ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را برای رشته ورزشی خاص دارا باشند. (ا. بومپا، تئودور، 1382). 

 

 

 

فهرست مطالب
1.2. مقدمه 11
2.2. مبانی نظری 11
1.2.2. استعدادیابی 11
1.1.2.2. تعریف استعدادیابی 12
2.1.2.2. فواید استعدادیابی 12
3.1.2.2. عوامل اصلی در استعداد یابی 12
4.1.2.2. والدین و استعدادیابی 12
2.2.2. مفهوم آمادگی 13
1.2.2.2. آمادگی جسمانی 13
3.2.2. توان بی هوازی 14
4.2.2. توان هوازی 14
5.2.2. آمادگی قلبی- عروقی 14
6.2.2. حداکثر اکسیژن مصرفی 14
7.2.2.  قدرت عضلانی 16
8.2.2. استقامت عضلانی 16
9.2.2. سرعت 17
1.9.2.2. سرعت مستقیم 17
2.9.2.2. سرعت چند جهتی 17
10.2.2. چابکی 17
11.2.2. انعطاف پذیری 17
12.2.2. ترکیب بدنی 17
1.12.2.2. دستگاه آنال?ز ترک?بات بدن 18
13.2.2. معیار چربی بدن 19
1.13.2.2. درصد چربی بدن 19
14.2.2. شاخص توده بدن (BMI) 20
15.2.2. روش¬های طبقه بندی تیپ بدنی 21
1.15.2.2. روش شلدون 21
2.15.2.2. روش پارنل 21
3.15.2.2. روش هیث ـ کارتر 22
16.2.2. نقش تیپ بدنی بر سلامتی 22
17.2.2. تعیین نسبت انگشت دوم به چهارم 22
18.2.2. فوتسال 23
1.18.2.2.  تاریخچه فوتسال 23
2.18.2.2. فوتسال در ایران 24
3.2. پیشینه پژوهش 24
منابع