خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دیابت ملیتوس و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


      دیابت ملیتوس مجموعه ای از اختلالات متابولیك است )34(. چندین نوع از دیابت ملیتوس وجود دارد كه بوسیله مجموعه ای از واكنش های ژنتیكی، عوامل محیطی و نحوه زندگی بوجود می آیند. با توجه به اتیولوژی دیابت ملیتوس عواملی كه منجر به بروز هیپرگلیسمی می شوند شامل كاهش ترشح انسولین ، كاهش مصرف گلوكز و افزایش تولید گلوكز و مقاومت به انسولین می باشند (34).

 

 

 

فهرست مطالب
دیابت ملیتوس 
2-1-1. دیابت نوع1
2-1-2. دیابت نوع 2
-1-3. سولفونیل اوره‌ها( گلی بن کلامید )
آلوکسان
گیاهان دارویی
تلكا
آربوتین   
تمرینات هوازی
پیشینه تحقیق
منابع