خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


    در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یك قوم یا یك ملت (علوی ،1383). در زبان فارسی واژه فرهنگ از دو بخش «فر» و در فارسی هخامنشی و اوستا به صورت «فرا» به معنی «پیش» آورده است. «هنگ» از ریشه اوستایی«ثنگ» به معنی«كشیدن» و با پیشوند«آ» به معنی«قصد و نیت» تشكیل شده است. كاربرد اصلی واژه فرهنگ در دو زمینه است در یك زمینه فرهنگ در گسترده ترین معنی می تواند به فرآورده های تمدنی پیچیده و پیرفته اشاره داشته باشد كه در این چنین معنایی به چیزهای مانند:ادبیات، هنر و فلسفه، دانش و فن آوری باز می گردد وآشنایی و برخورداری از ظرافت های زندگی و قدرشناسی و خشنودی بر گرفته از آن ها را نمایان می سازد از این رو فرهنگ در این معنی به فرهیختگی انسان اشاره دارد و آموختنی های وی را نمایان می سازد(رضایی، 1386).

 

 

 

فهرست مطالب
فرهنگ سازمانی 
تعریف فرهنگ
سازمان آموزش و پرورش
ویژگیهای بنیادی فرهنگ
فرهنگ سازمانی
مزایای فرهنگ سازمانی
عوامل مؤثر در پیدایش فرهنگ سازمانی
شیوه شناخت فرهنگ در سازمان های دولتی
ابعاد فرهنگ سازمانی
انواع فرهنگ سازمانی
مدلهای فرهنگ سازمانی 
مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
مدل فرهنگ سازمانی باس
مدل  پویاییهای فرهنگ سازمانی هچ
مدل فرهنگ سازمانی گوفی و جونز
كاركردهای فرهنگ سازمانی
عوامل مؤثر در ادامه حیات فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی و ورزش 
منابع