خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اخلاق کاری و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از مهم ترین پارمتر ها در موفقیت سازمان اخلاق است. اگرچه انسان ها در مصادیق اخلاق سازمانی و تعریف آن دیدگاه واحدی ندارند، اما همه و همه خواهان موفقیت اند و در کسب موفقیت و موفقیت طلبی همسان هستند. مدیریت، چیزی جز شناخت موانع و راه کارها، جهت برنامه ریزی برای تقویت نقاط قوت و ایجاد فرصت برای افزایش وعامل تسهیل کننده و برطرف کننده مشکلات، مهار، کاهش و یا رفع موانع نیست. اخلاق موضوعی است که هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان ها فراموش نشده و نخواهد شد ( خاکی، 1388).

 

 

 

فهرست مطالب
2-2 بخش اول: مبانی نظری پژوهش 21
2-2-1 اخلاق کاری 21
2-2-1-1 مفهوم و تعاریف اخلاق کاری 23
2-2-1-2 اخلاق از دیدگاه اسلامی: 25
2-2-1-3 فوائد اخلاق: 28
2-2-1-4 مکاتب و نظریه های اخلاق: 31
2-2-2 رفتار شهروندی سازمانی 34
2-2-2-1 تعریف رفتار شهروندی سازمانی 38
2-2-2-2ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 42
2-2-2-3 دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان 48
2-2-2-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی 48
2-2-2-5 تاثیر رفتارشهروندی سازمانی بر ارزشیابی موفقیت سازمانی 49
2-2-2-6 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی 49
2-2-3 ارائه مدل مفهومی پژوهش 50
2-2-4 پیشینه پژوهش 51
2-2-4-1 پژوهش های داخل کشور: 51
2-2-4-2 پژوهش های خارج از کشور: 55
2-2-5 جمع بندی 58
منابع