خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعهد سازمانی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نیروی انسانی، مهم ترین سرمایه سازمان هاست و هرچه این سرمایه كیفیت مطلوب تری داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقای سازمان بیشتر خواهد شد. از این رو باید در مورد بهبود كیفی نیروی انسانی سعی فراوان كرد، زیرا این اقدام هم به نفع سازمان و هم به نفع افراد است. نیروی انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی، می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمانی باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بهبود سطوح عملكرد و كاهش میزان غیبت، تأخیر و ترك خدمت كاركنان است و تصویری روشن از سازمان در جامعه ارائه می دهد و زمینه رشد و توسعه سازمان و دستیابی به اهداف فردی و سازمانی را فراهم می آورد (حسینیان و همکاران، 1386: 11).

 

 

 

فهرست مطالب
تعهد سازمانی   12
2-2- تعهد سازمانی 12
2-2-1- تعریف تعهد سازمانی 12
2-2-2-  انواع تعهد 13
2-2-3-  اهمیت تعهد سازمانی 14
2-2-4-  انواع تعهد سازمانی 14
2-2-5- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی  یا چند بعدی 16
2-2-6- الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی 16
2-2-7- عوامل موثر بر تعهد سازمانی 19
2-2-8- تعهد سازمانی و دو دیدگاه رایج
منابع