خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استعدادهای ورزشی و مزایای استعدادیابی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


استعدادیابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه ای دارد. شناسایی عوامل موفقیت راه را برای رسیدن به قله افتخار هموار می کند. این که مشخص شود چه ویژگیهایی ورزشکاران معمولی را از ورزشکاران نخبه متمایز می سازد کاری بس دشوار است که موضوع پرداختن به استعدادیابی را دشوار ساخته است

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 10
2-2 تعریف استعدادیابی: 10
2-3 آینده استعدادهای ورزشی: 11
2-4 مزایای استعدادیابی: 11
2-5 روشهای استعدادیابی: 12
2-6 مرحله استعدادیابی 13
2-7 معیارهای استعداد یابی 14
2-8 قوانین و مقررات بازی والیبال 15
2-9پلیومتریک 16
2-10 آمادگی جسمانی چیست   ؟ 17
2-11 امادگی قلبی - تنفسی 18
2-12 قدرت  عضلانی 18
2-13 استقامت عضلانی 18
2-14 انعطاف پذیری 19
2-15 ترکیب بدن 19
2-16 اجزایی امادگی جسمانی  در ارتباط با مهارت 20
2-17عضلات مرکزی 21
2-17-1 ناحیه ثبات مرکزی 21
2-17-2 آناتومی ناحیه مرکزی بدن 23
2-18 جنبههای عصبی عضلانی ناحیه مرکزی بدن 31
2-19 اهمیت ناحیه ثبات مرکزی بدن در اجراهای ورزشی 33
2-20 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 35
2-21 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 42
منابع