خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استعدادیابی و مزایای آن با فرمت docx در قالب 39 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برخی لغتنامه ها استعداد را یک توانایی طبیعی ویژه می داند که ظرفیت فرد را برای موفقیت در عملکرد آدمی تشکیل می دهد. به طوری که مشاهده می شود در این تعریف صحبتی از ورزش به میان آورده نشده است. همچنین استعداد موجب تسریع در یادگیری یک کار یا فن جدید شده و بر سطح مهارتی که فرد به دست می آورد تاثیر می گذارد. استعداد یکی از عوامل مهم در کارایی افراد است (ساعتچی، مترجم، 1375، جلد دوم). در حالی که پورتمن  در سال 1994 در مقاله ای تحت عنوان "استعدادیابی" فرد مستعد را کسی می داند که دارای یک استعداد غیر معمول برای یک فعالیت ویژه مانند فعالیت ورزشی، صنعتی یا هنری است (علیجانی، 1381). 

 

 

 

فهرست مطالب
1.2. مبانی نظری 11
1.1.2. تاریخچه استعدادیابی 12
2.1.2. مزایای استعدادیابی 15
3.1.2. نقاط ضعف استعدادیابی 16
4.1.2. اصول استعدادیابی 17
5.1.2. روش های استعدادیابی 20
6.1.2. مراحل استعدادیابی 22
7.1.2. الگوی نظری استعدادیابی: چهارچوبی برای تحقیق 24
8.1.2. تعریف ویژگی های مورد اندازه گیری در این پژوهش 24
9.1.2. دو و میدانی 34
10.1.2. ماده های دو و میدانی 35
11.1.2. استعدادیابی ماده هفتگانه دو و میدانی 36
2.2. پیشینه ی تحقیق 39
1.2.2.  تحقیقات انجام شده 39
3.2. جمع بندی 44
منابع