خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انواع مهارت های روانی و تاثیر آنها بر عملکرد ورزشی با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توسعه معلومات و کشف مجهولات هر علم، مستلزم انجام مطالعه و پژوهش علمی می باشد. باید اذعان داشت که اصول و قوانین علمی ، بطور عمده از طریق پژوهش و تحقیق حاصل شده است . اگر کمی عمیق بیندیشیم، درمی یابیم که کلید رشد و ترقی چشمگیر جوامع پیشرفته در جهات مختلف علمی، تحقیقات و بررسی های مستند و دقیق آنها بوده است. در همین راستا، تربیت بدنی نیز به عنوان یک علم، برای حفظ پویایی و یافتن نقاط مجهول نیازمند پژوهش در ابعاد مختلف می باشد و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه های مختلف تربیت بدنی می تواند نقش موثری در ارتقاء این علم داشته باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 13
2-2- مبانی نظری تحقیق 13
2-2-1- مهارت های روانی 13
2-2-2- انگیزش 16
2-2-2-1- انگیزش در ورزش 17
2-2-2-2- انگیزش درونی و انگیزش بیرونی 18
2-2-3- اعتماد به نفس 19
2-2-3-1- اعتماد به نفس و تکامل آن 20
2-2-3-2- اعتماد به نفس در ورزش 20
2-2-3-3- ابعاد اعتماد به نفس 21
2-2-3-4- تأثیر اعتماد به نفس بر عملکرد ورزشی 22
2-2-4- تمرکز 22
2-2-5- کنترل حالت های روانی 24
2-2-5-1- محدوده بهینه و مطلوب انرژی روانی 24
2-2-6- تصویر سازی ذهنی 25
2-2-6-1- انواع تصویر سازی ذهنی 27
2-2-6-2- بیان نظریه ای 28
2-2-7- هدفمندی 28
2-2-7-1- انواع هدف ها 29
2-2-7-2- اصول تعیین اهداف 30
2-2-7-3- مشکلات رایج در تعیین هدف 31
2-3- پیشینه تحقیق در داخل و خارج 31
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل 31
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج 36
2-4- جمع‌بندی ادبیات پیشینه
منابع