خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آب و خواص فیزیکی آن با فرمت docx در قالب 72 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اگرچه از آب سالهاست که استفاده درمانی می‌شود، ولی اخیرا در عرصه توانبخشی به طورگسترده ای از آن استفاده می‌گردد. در گذشته استفاده درمانی از آب محدود به استخرهای چرخان و یا استفاده از سرما و یا گرما درمانی بود. اما مشخصه‌های منحصر به فرد آب از قبیل شناوری و ویژگیهای مقاومتی، آن را تبدیل به یک ابزار تمرینی مناسب نموده است (بیتس،ترجمه:فراهانی,1388).

 

 

 

فهرست مطالب
آب و تمرین   33
1.10.2 خواص  فیزیکی آب  34
2.10.2  شناوری  34
3.10.2  موقعیت یا جهت حرکت در آب  35
4.10.2 عمق آب  36
5.10.2  طول بازوی اهرم  36
6.10.2  فشار هیدروستاتیك  37
7.10.2 چسبندگی  37
8.10.2   اثرات شناوری بر تحمل وزن  38
9.10.2  حركت در آب  38
11.2  چرخه ورزش- سالمندی   40
12.2 ملاحظات ضروری در تجویز تمرین برای افراد سالمند  40
1.12.2  شدت تمرین  40
2.12.2 مدت زمان تمرین  41
3.12.2 تواتر تمرین   
4.12.2 نوع تمرین  41
5.12.2  پیشرفت  41
13.2  پیشینه تحقیق
منابع