خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آنزیم ها و عوامل موثر بر سرعت واکنش آنها با فرمت docx در قالب 18 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 بزرگترین غده بدن است و بعد از پوست بزرگ ترین عضو بدن است كه در زیر پرده دیافراگم قرار گرفته است كبد در بسیاری از اعمال متابولیكی بدن از جمله پروتئین سازی و سم زدایی شركت دارد. از دیگر اعمال سلول های كبدی ذخیره سازی مواد مختلفی از جمله تری گلیسرید، گلیكوژن و ویتامین ها می-باشد، اعمال متابولیكی سلول های كبدی كه مهم ترین آن گلوكونئوژنز یا تبدیل چربی ها و اسید های آمینه به گلوكز و دآمیناسیون اسید های آمینه برای تولید اوره است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 11
1.2. بخش اول: مبانی نظری پژوهش 11
1.1.2. كبد 11
2.1.2. آنزیم های پلاسما 11
3.1.2. نقش آنزیم ها در فعالیت های بیولوژیکی 11
4.1.2. طبقه بندی آنزیم ها 12
5.1.2. ساختمان شیمیایی آنزیم 13
6.1.2. عوامل مؤثر در سرعت واکنش آنزیم 13
7.1.2. آنزیم های كبدی 14
1.7.1.2.AST در ورزش 14
2.1.7.2. ALT در ورزش 15
3.1.7.2.ALP   در ورزش 15
2.2. تیپر 15
3.2. بهار نارنج 16
4.2. ویتامین C 17
5.2. پیشینه پژوهش 18
منابع