خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازاریابی و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به‌صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند. دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به‌نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت (17).

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری
بازاریابی
مدیریت بازاریابی
مدیریت آمیزه ی بازاریابی
محصول
ترویج 
قیمت گذاری
توزیع
ابعاد گوناگون بازاریابی
بازار گرایی
بازار شناسی
بازاریابی
بازار سازی
بازار گردی
بازار سنجی
بازار داری
بازار گرمی
بازار گردانی
بازاریابی اجتماعی
بازاریابی غیرانتفاعی
بازاریابی خیرخواهانه
تبلیغات
انواع تبلیغات
اهداف تبلیغات 
تأثیر تبلیغات
آگهی خدمات عمومی 
مؤسسات خیریه
قصد خرید
و...