خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بافت چربی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 62 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


     بافت چربی از آدیپوسیت ها (سلول های چربی )، شبکه بافت همبند، بافت عصبی، سلول های استروما ی عروقی و سلول های ایمنی تشکیل شده است(Frayn etal, 2003) در گذشته بافت چربی را یک بافت ساده در جهت ذخیره انرژی به شکل تری گلیسرید می-دانستند که در هنگام نیاز به صورت اسید چرب آزاد وارد سیستم گردش خون می¬شود اما در دهه گذشته محققان به نقش مهّم این بافت در تنظیم انرژی بدن از طریق سیگنال های آندوکرینی،پاراکرینی و اتوکرینی پی بردند بافت چربی ازطریق هورمون ها و فاکتورهای ترشحی بر روی متابولیسم بدن تأثیر می¬گذارد(حقیقی و همکاران، 1391) 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 14
2-2-  مبانی نظری پژوهش 14
2-2-1- بافت چربی 14
2-2-1-1- بافت چربی قهوه ای- بافت چربی چند حفره 15
2-2-1-2- بافت چربی سفید – بافت تک حفره ای 15
2-2-1-3- بافت چربی به عنوان یک ارگان درون ریز17
2-2-2- خانواده کمرین 19
2-2-3-ساختار ، سنتزو گیرنده های کمرین 20
2-2-4- نقش  و عملکردهورمون کمرین در بدن 25
2-2-5- نقش کمرین و  CMKLR1در بیولوژی بافت چربی 27
2-2-6-  کمرین و التهاب 28
2-2-7-  ارتباط کمرین  با متابولیسم و چاقی 33
2-2-8- کمرین ، هموستاز گلوکز ومقاومت به انسولین 35
2-2-9- نقش فعالیت ورزشی در مقاومت انسولینی و دیابت 37
2-3- پیشینه پژوهش 48
2-3-1- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین در داخل کشور 48
2-3-2- تحقیقات انجام شده  بر روی تغییرات غلظت کمرین درخارج از  کشور 53
2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی 
منابع