خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تمرین تناوبی و اثرات آن با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


واژه تمرینات تناوبی خیلی شدید(HIIT) در بین افراد از عمومیت زیادی برخوردار نیست و همچنین به تمرینات سرعتی تناوبی(SIT)    به عنوان تمرینات تناوبی خیلی شدید رجوع می شود لازم است که متخصصین علوم ورزشی و همچنین متخصصین علوم بالینی به این نکته توجه داشته باشند که فواید استفـاده از تمرینات سرعتـی تنـاوبی ( انفجاری ) در مقایسه با تمرینات طولانی مدت با شدت متوسط می تواند از اثرات مفیدتری برای بهبود عملکرد ورزشکاران بالا بردن آمادگی جسمانی افراد سالم و همچنین درمان و بازتوانی برخی از بیماری ها برخوردار باشد(89)

 

 

 

فهرست مطالب
-1- مقدمه 13
2-2- مبانی نظری 13
2-2- 1 تمرین تناوبی(اینتروال): 13
2-2-2- طرح کلی از تمرین گرشلر: 15   
2-2-3 تمرین اینتروال مدرن: 16
2-2-4-  برنامه کلی از تمرین اینتروال مدرن: 19
2-2- 5- تمرین تناوبی و حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max)  19
2-2-6- تمرین تناوبی (اینتروال) وپویایی جذب اکسیژن:21
2-2-7- تمرین های تناوبی و بیماریها:25
2-2-8- تمرینات تناوبی وتغذیه26
2-2-9- تمرین اینتروال در زنان27
2-2-10- تمرین اینتروال در مردان29
2-2-11- تفاوتهای بین زنان و مردان30
2-2-12- تمرین اینتروال در افراد مسن35
2-2-13- تمرین اینتروال در کودکان ونوجوانان36
2-2-14- سازگاری های ساختاری به تمرینات HIIT37
2-2- 15- پویایی اکسیژن 39
2-2-15-1-نگاهی به پویایی جذب اکسیژن در گذشته40
2-2-15-2- مبانی ریاضی پویایی اکسیژن در گذشته41
2-2-15-3-مشخصات ورزش در حوزه شدت متوسط46
2-2-15-4- پاسخ پویایی VO2 در ورزش سنگین 48
2-2-15-5- پاسخ پویایی VO2 به ورزش خیلی سنگین51
2-2-15-6- پاسخ پویایی در دامنه خیلی شدید53 
2-2-15-7- جزء آهسته54
2-2-15-8- پویایی جذب اکسیژن در کودکان56
2-2-15-9- مبانی ریاضی کینتیک58
2-2-16- مطالعات انجام شده در داخل کشور 59
2-2-17- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
منابع