خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تمرینات پلایومتریک و تعریف آن با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


منشأ و سابقه این تمرینات به عنوان یک شیوه تمرینی جهت افزایش توان انفجاری نتیجه تلاش و موفقیت ورزشکاران روسی و اروپای شرقی در رشته ی دوومیدانی در دهه 1960 می‌باشد. این تمرینات برای اولین بار توسط فردی به نام« یوری وروشانسکی»، یه مربی روسی برای تمرین ورزشکاران رشته پرش در دوومیدانی تحت عنوان تمرینات «شوک» به کار گرفته شد. این تمرینات بعدها در رشته های مختلف  پرتابی در دوومیدانی در سطح رقابت های بین المللی استفاده شد و توسط فردی به نام «فرد  ویلت»  به کشور آمریکا و سایر کشور‌های اروپایی توسعه پیدا کرد.

 

 

 

فهرست مطالب
بخش اول: مبانی نظری تحقیق: 10
2-2- تمرینات پلایومتریک 10
2-3- تعریف تمرینات پلایومتریک 11
2-4- ابعاد فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک 11
2-5- چرخه کشش – انقباض در تمرینات پلایومتریک 12
2-6- گیرنده‌های حسی و عمقی 13
2-6-1- دوکهای عضلانی 13
2-6-2- اندامهای وتری گلژی 14
2-7- تأثیرات مربوط به تمرینات پلایومتریک 14
2-8- طبقه‌بندی تمرینات پلایومتریک 14
2-9- اصول بکارگیری تمرینات پلایومتریک 16
2-10- آسیب‌های ناشی از تمرینات پلایومتریک 17
2-11- توان بیهوازی 17
2-11-1- عوامل مؤثر بر توان بی‌هوازی 18
2-12- چابكی 19
2-12-1- عوامل مؤثر بر چابكی 20
2-12-2- عوامل مؤثر در گسترش دامنه چابكی 20
2-13- استقامت عضلانی 20
2-13-1- عوامل تأثیر گذار در استقامت عضلانی 21
2-14- انعطاف پذیری 22
2-14-1- عوامل تأثیرگذار بر انعطاف پذیری 23
2-14-1-1- عوامل داخلی 23
2-14-1-2- عوامل خارجی 24
2-14-1-3- ارزشیابی انعطاف پذیری 25
بخش دوم: پیشینه تحقیق 25
2-15- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 25
2-16- جمع‌بندی تحقیقات انجام شده 27
منابع