خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تغذیه و ورزش با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


توصیه شده است چند ساعت قبل از مسابقه، به منظور جلوگیری از نتایج منفی هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) از مصرف کربوهیدرات اجتناب شود. مصرف کربوهیدرات 30 تا 120 دقیقه قبل از تمرین، سطح گلوکز پلاسما و انسولین را افزایش می‌دهد، و این کار موجب تحریک مصرف گلوکز و مانع حرکت و اکسیداسیون چربی هنگام تمرین می‌شود. بعد از ناشتا، 45 تا 60 دقیقه قبل از یک دوره تمرین شدید، دریافت کربوهیدرات می‌تواند منجر به کاهش سریع غلظت گلوکز خون پس از شروع تمرین می شود. و این حالت هنگام تمرینات شدید، منجر به هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) و کاهش عملکرد می‌گردد. گرچه درحالی که در حالت غیر ناشتا و همان حالتی که اغلب ورزشکاران وارد مسابقه می‌شوند آزمایش شدند و آثار زیان‌آوری از مصرف کربوهیدرات قبل از تمرین گزارش نشد، ولی این مطالعات با آزمودنی‌هایی انجام شد که انواع مختلفی از وعده‌های کربوهیدراتی دریافت کرده بودند. در مجموع، با توجه به اختلاف فردی زیاد بین افراد، اغلب این امکان وجود دارد که افراد خاصی نسبت به اثر ورزش روی نتایج منفی هیپوگلیسمی بعد از مصرف مواد غذایی جامد یا مایع غنی از کربوهیدرات مستعد باشند. (امین پور ، 1384)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-2-1 تغذیه قبل از ورزش 17
2-1-2-2راهنمایی‌های تغذیه‌ای قبل از مسابقه 17
2-1-3  تغذیه هنگام ورزش 18
2-1-4 اثر تغذیه بر ذخیره گلیكوژن عضله 19
2-1-4-1 افزایش ذخیره گلیكوژن 20
2-1-4-2بارگیری گلیکوژن - نشاسته‌ی حیوانی 20
2-1-5 تغذیه بعد از ورزش 22
2-1-6 پیشرفت در آموزش‌های تغذیه‌ای 24
2-1-7 ضرورت نوشیدن مایعات هنگام ورزش 25
2-1-7-1 زمان بندی مصرف مایعات 25
2-1-7-2 ترکیب مطلوب یک نوشیدنی ورزشی 26
2-1-7-3 نوشیدنی‌های ورزشی 26
2-1-8 اسمولالیته 27
2-1-9 كربوهیدرات‌ها 30
2-1-9-1 كربوهیدرات مورد نیاز 32
2-1-9-2 فرایند هضم كربوهیدرات‌ها 33
2-1-9-3 جذب و انتقال كربوهیدرات‌ها 33
2-1-9-4 متابولیسم کربوهیدرات 34
2-1-9-5  ذخیره کربوهیدراتها 34
2-1-9-6 اختلالات متابولیك حاصل از مصرف كربوهیدرات‌ها 35
2-1-9-7 فرایند كربوهیدرات‌ها در ورزش 37
2-1-9 -8 تاثیر مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی 38
2-1-9-11 تاثیر زمان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی 38
2-1-9- 12 تاثیر میزان مصرف کربوهیدرات بر فعالیت بدنی 39
2-1-9-13 ضرورت مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت بدنی 39
2-1-9-14 اهمیت نوع کربوهیدرات 40
2-1-10 ساكاریدها و انواع آن 40
2-1-10-1 فروكتوز 41
2-1-10-2 گالاكتوز 41
2-1-10-3 گلوکز 41
2-1-11 کلیاتی در مورد فراهم آوری، جذب و مصرف گلوکز 42
2-1-12 دی ساكارید‌ها (قندهای دو گانه ) 43
2-1-13 پلی ساكارید‌ها (قندهای چندگانه یا مركب) 45
2-1-13-1  نشاسته 45
2-1-13-2 گلیكوژن 46
2-1-13-3 دكسترین 46
2-1-13-4 سلولز 46
2-1-14 كربوهیدرات‌های مركب 47
2-1-16 منابع انرژی برای تمرین 48
2-1-17 منابع سوختی در خلال ورزش 48
2-1-18 مصرف مكمل كربوهیدرات در خلال ورزش 50
2-1-19 تنظیم سوخت و ساز كربوهیدرات‌ها در خلال ورزش 51
2-1-19-1 تولید گلوکز كبدی 51
2-1-19-2 انتقال گلوکز عضله اسلكتی 52
2-1-19-3 انتقال گلوکز وابسته به انسولین 53
2-1-20 اثر مصرف كربوهیدراتها در حین ورزش بر سلول‌های ایمنی 54
2-1-21 تمرینات ورزشی و حساسیت به انسولین 56
2-1-22 عملكرد قبلی عروقی و سازگاری با فعالیت ورزشی 57
منابع