خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه برنامه ریزی و مزایای آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برنامه ریزی یعنی از پیش تصمیم گرفتن برای اینکه چه کار، چگونه، در چه صورت و به دست چه کسی صورت پذیرد. برنامه ریزی عبارت است از فرآیند به کارگیری آن دسته از حقایق مرتبط و مفروضات مربوط به آینده که برای رسیدن به شیوه های دستیابی به هدف های مشخص تعقیب می شوند(آیت الهی، 1377).

 

 

 

فهرست مطالب
2-2برنامه ریزی 9
2-2-1انواع برنامه ریزی 10
2-3 برنامه ریزی استراتژیک 11
2-3-1تعاریف برنامه ریزی استراتژیک 11
3-3مزایای برنامه ریزی استراتژیک 13
2-4برخی از مدلهای ارائه شده برای سازمان های ورزشی 14
2-4-1مدل اسلک 14
2-4-2مدل کمسیون ورزش استرالیا 15
2-4-3مدل اسکات چاپمن 18
2-4-4مدل اوستر 20
2-4-5مدل گود اشتاین و همکاران  20
2-4-6مدل Spp 21
2-5مفهوم مدیریت استراتژیک 21
2-6تجزیه و تحلیل عوامل محیطی 23
2-6-1مدلSWOT        . 24
منابع